Predstavitev

blueprintPodjetje KM PROJEKTIRANJE je zasebno podjetje, ki je  specializirano za izdelavo projektne dokumentacije na področju visokih gradenj.  S svojim znanjem in izkušnjami vam bomo pripravilo projekt na podlagi vaših želja. Prepričani smo, da bo vaš objek služil prijetnemu bivanju ali poslovanju, hkrati pa bo energetsko   učinkovit. Nudimo celostno storitev projektiranja in z njim povezano svetovanje,   od urbanistične preverbe lokacije, izdelave idejne zasnove objekta do   priprave vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije. Na podlagi izdelanih projektov prav tako vodimo upravni postopek od   pridobitve vse potrebne projektne dokumentacije.   Pri projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja v imenu naročnika pridobimo tudi geodetski posnetek, lokacijsko informacijo in projektne pogoje ter soglasja.

Nudimo vam izdelavo naslednjih vrst projektne dokumentacije :

 • Idejna zasnova (IDZ)
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
 • Projekt za izvedbo (PZI)
 • Projekt izvedenih del (PID)

Projektno dokumentacijo izdelujemo za naslednje gradnje :

 • Nove gradnje
 • Legalizacije
 • Spremembe namembnosti
 • Rekonstrukcije
 • Dozidave, nadzidave

Projektno dokumentacijo izdelujemo za naslednje vrste objektov:

 • Enostanovanjske stavbe
 • Večstanovanjske stavbe
 • Gospodarske objekte (strojne lope, zidanice, hleve)
 • Industrijske stavbe